کتاب اصول اعتقادات (در چهل درس)

موضوع: اعتقادات شیعه

نویسنده: حجت الاسلام اصغر قائمی

خرید کتاب: سایت پاتوق کتاب فردا

معرفی کتاب : در این کتاب مؤلّف با بیانی ساده و استفاده از روایات مباحث اعتقادی رو مطرح کرده اند که می توان در حلقه و جلسات استفاده کرد.