معرفی سایت هفت دقیقه

هفت دقیقه، مرجعی جهت قرار گیری سخنرانی و مداحی های کوتاه به مدت هفت دقیقه  در موضوعات متنوع و مختلف می باشد

سایت: کلیک کنید

کانال ایتا: کلیک کنید

کانال سروش: کلیک کنید

کانال روبیکا: کلیک کنید