معرفی کتاب 140 سوال پیرامون مسجد

موضوع: مسجد

نویسنده: دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز رسیدگی به امور مساجد

مطالعه آنلاین کتاب: کلیک کنید

دانلود فایل PDF: لینک مستقیم

معرفی کتاب: نگارنده این کتاب سفرهای متعددی تبلیغی به مناطق مختلف کشور داشته است و در این میان با سئوالات مختلف و متنوع پیرامون مسجد رو به رو شده است و در این کتاب به بخشی از این سوالات جواب داده است