معرفی کتاب مسجد در روایات و اخبار

موضوع: مسجد در روایات

نویسنده: دفتر مطالعات و پژوهش ‏هاى مرکز رسیدگى به امور مساجد

مطالعه آنلاین کتاب: کلیک کنید

دانلود فایل PDF: لینک مستقیم

معرفی کتاب: مجموعه حاضر گردآوری، ترجمه و تببین احادیث بر اساس ترتیب حروف الفبایی در موضوع مسجد است؛ که تحت بیش از صد عنوان جمع آوری شده است