معرفی کتاب فرهنگ مسجد

موضوع: مشتمل بر مهمترین مصطلاحات و کلید واژه ها در باب مسجد

نویسنده: دفتر مطالعات و پژوهش ‏ها، مرکز رسیدگى به امور مساجد

دانلود فایل PDF: لینک مستقیم

معرفی کتاب: کتاب فرهنگ مسجد، فرهنگ نامه ای تخصصی و با نظم الفبایی است که در آن، عناوین مرتبط با مباحث مسجد، همراه معنا و توضیحات لازم و مستند گرد آمده است