معرفی کتاب شعر کودکانه نیکوترین الگو

موضوع: شعر کودکانه در مورد پیامبراکرم صلی الله علیه و آله 

دانلود فایل PDF: لینک مستقیم

معرفی کتاب : کتاب «نیکوترین الگو» شامل 10 قسمت از سخنرانی های رهبری در مورد شیوه زندگانی پیامبر صلی الله علیه و آله می باشد که در هر قسمت شعری متانسب با موضوع نوشته شده است. این کتاب توسط بخش ریحانه از سایت khamenei.ir طراحی شده است. والدین گرامی بچه ها می توانند این کتاب را چاپ کنند و عیدی مناسبی به کودکان خود بدهند