کتاب سیره پیشوایان

موضوع: نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم علیهم السلام

نویسنده: حجت الاسلام مهدی پیشوایی

خرید کتاب: سایت پاتوق کتاب فردا

معرفی کتاب: در این کتاب مصنف محترم با زبان بسیار ساده، شیوا و زیبا به زندگانی 12 امام پرداخته است؛ که می توان از این مطالب در جلسات حلقه های صالحین یا سخنرانی ها استفاده کرد. پیشنهاد این است که حتماً یک دور این کتاب مطالعه شود.