کتاب جلوه حق

موضوع: صوفیگری در گذشته و حال

نویسنده:آیت الله مکارم شیرازی

مطالعه آنلاین کتاب: کلیک کنید

دانلود فایل PDF: لینک مستقیم

خرید کتاب: سایت پاتوق کتاب فردا

معرفی کتاب : شاید در اطراف بعضی از ماها افرادی به نام صوفی باشند(البته خود را به این اسم معمولاً معرفی نمی کنند) و بسیاری از متربیان از اعمال این ها تقلید می کنند مانند رقص سماع یا ذکر هو کشیدند. این کتاب به نوشته حضرت آیت الله مکارم مطالب جالب و دقیقی را در مورد این فرقه توضیح می دهند. حتماً با این فرقه آشنایی داشته باشید.