کتاب توحید مفضل

موضوع: مخلوقاتِ خداوند متعال از زبان امام صادق علیه السلام

دانلود فایل PDF: ترجمه علامه مجلسی | ترجمه میرزایی | متن عربی

خرید کتاب: سایت پاتوق کتاب فردا

معرفی کتاب : مفضل این کتاب را از زبان امام صادق علیه السلام در چهار جلسه از صبح تا ظهر نوشت. امام صادق علیه السلام در این کتاب با بیان شگفتی‌های آفرینش، به اثبات خداوند متعال می پردازد.