معرفی کتاب تن تن و سندباد

موضوع: پرداخت به موضوع تهاجم فرهنگی با بیان ساده و بصورت داستان(رمان نوجوان)

نویسنده: محمد میرکیانی

خرید کتاب: سایت پاتوق کتاب فردا

معرفی کتاب: این کتاب با نگاهی دقیق مسئله‌ی نوظهور زمان یعنی «تهاجم فرهنگی» را به عنوان موضوع و هسته‌ی اصلی داستان برگزیده است و با بیانی ساده و شیوا برای قشر جوان و نوجوان این مسئله مهم را می گوید. رهبر انقلاب یادداشتی بر این کتاب کرده اند که خود بیانگر محتوای خوب این کتاب است: من هم همین قصه را همیشه تعریف می‌کردم! حیف که خیلی‌ها آن را باور نداشتند. حالا دیگر کار من آسان شد! همین بس است که نسخه‌ی این کتاب را به همه‌ی بچه‌ها بدهم.