معرفی کتاب بررسی فقهی حضور زنان در مسجد

موضوع: بررسی تخصصی و فقهی مسئله حضور زنان در مسجد

نویسنده: سید مصطفی بهشتی

دانلود فایل PDF: لینک مستقیم

معرفی کتاب: یکی از مسائل مهم که در مساجد مختلف و جوامع مطرح هست، حضور زنان در مسجد می باشد. نویسنده محترم در این کتاب ضمن بررسی ادله در منابع شیعه و اهل سنت، دلائل موافقین و مخالفین را بررسی، و با روشی عالمانه مورد موشکافی قرار داده است. مطالعه این کتاب به افرادی پیشنهاد می شود که با فقه استدلالی آشنایی دارند