معرفی کتاب بررسی حدیثی مسئله حضور کودکان در مسجد

موضوع: بررسی تخصصی و حدیثی مسئله حضور کودک در مسجد

نویسنده: سید مصطفی بهشتی

دانلود فایل PDF: لینک مستقیم

معرفی کتاب: یکی از مهم ترین مسائل که در مساجد مختلف کشور مطرح هست، حضور کودکان در مسجد می باشد. نویسنده محترم که این کتاب را زیر نظر آیت الله سید احمد خاتمی و آیت الله عندلیب همدانی نگاشته است، به بررسی تخصص این موضوع در ده فصل از منظر روایات پرداخته است. این کتاب در واقع ادامه کتاب بررسی فقهی مسئله حضور کودکان در مسجد می باشد. مطالعه این کتاب به افرادی پیشنهاد می شود که با فقه استدلالی آشنایی دارند