معرفی کانال جهادگران اهواز

در این کانال در راستای اقتصاد مقاومتی: ۱- شبکه سازی و تقویت فعالیتهای جهادی ۲- پوشش دادنِ مسابقات مجازی ۳- معرفی تولیدی های متدینین ۴-حمایت از مشاغل خانگی ۵-معرفی تخصص ها، معرفی می گردد. کسانی که در شهر یا استان های دیگر هستند می توانند با مشاهده این کانال الگوگیری نمایند و همچین طرحی را در شهر خودشان اجرا نمایند

کانال ایتا: کلیک کنید