این کانال محلی برای انتشار، دیدن و دیده ‌شدن آثارِ رسانه ‌ای تولیدی مجموعه‌ های فرهنگی خوزستان می باشد. هر مسجد، پایگاه و هیأتی که تولیدات رسانه ای و ... داشته باشد در اینجا ارسال می‌ شود. کسانی که در شهر یا استان های دیگر هستند می توانند با مشاهده این کانال الگوگیری نمایند و همچین طرحی را در شهر خودشان اجرا نمایند

کانال ایتا: کلیک کنید