سرویس مسابقه آل عبا

سرویس مسابقه آل عبا علیهم السلام در پیام رسان گپ افتتاح شد

مربیان و سرگروه های تربیتی می توانند از سوالات موجود در این سرویس جهت برگزاری مسابقات و جذاب کردن فضای حلقه و کلاس استفاده کنند

جهت استفاده باید پیام رسان گپ را داشته باشید: دانلود پیام رسان گپ | ورود به سرویس