۲۹ مطلب با موضوع «طرح درس» ثبت شده است

طرح درس در زمان غیبت چگونه باشیم؟

طرح درس در زمان غیبت چگونه باشیم؟

طرح درس در زمان غیبت چگونه باشیم؟ با محوریت آشنایی با بعضی مشکلات و رفع موانعی که در زمان غیبت وجود دارد

حجم: 394 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۰ نظر
آل عبا علیهم السلام

طرح درس میوه گوش – شنیدن صداهای خوب

طرح درس میوه گوش - شنیدن صداهای خوب

طرح درس میوه گوش با محوریت شنیدن صداهای خوب

حجم: 436 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۰ نظر
آل عبا علیهم السلام

طرح درس معجزه – اثبات حقانیت اسلام 2

طرح درس معجزه – اثبات حقانیت اسلام

طرح درس معجزه – اثبات حقانیت اسلام

حجم: 322 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۰ نظر
آل عبا علیهم السلام

طرح درس معجزه – اثبات حقانیت اسلام 1

طرح درس معجزه – اثبات حقانیت اسلام

حجم: 400 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۰ نظر
آل عبا علیهم السلام

طرح درس صفات دوست از منظر قرآن کریم

طرح درس صفات دوست از منظر قرآن کریم


طرح درس صفات دوست از منظر قرآن کریم

حجم: 430 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۱ نظر
آل عبا علیهم السلام

طرح درس مشکل ما با آمریکا چیست؟

طرح درس مشکل ما با آمریکا چیست؟

طرح درس مشکل ما با آمریکا چیست؟

حجم: 224 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۰ نظر
آل عبا علیهم السلام

طرح درس حبل الله کیست؟

طرح درس حبل الله کیست؟


طرح درس حبل الله کیست؟ با محوریت تشویق و ترغیب به پیروی از معصومین علیهم السلام

حجم: 359 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۰ نظر
آل عبا علیهم السلام

طرح درس توجیه کردن

طرح درس توجیه کردن

طرح درس توجیه کردن

حجم: 344 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۰ نظر
آل عبا علیهم السلام

طرح درس علل عدم استجابت دعا

طرح درس علل عدم استجابت دعا

طرح درس علل عدم استجابت دعا

حجم: 339 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۰ نظر
آل عبا علیهم السلام

طرح درس آینه - امر به معروف و نهی از منکر

طرح درس آینه - امر به معروف و نهی از منکر


طرح درس آینه با محوریت بیان سادهِ علت امر به معروف و نهی از منکر و شیوه های آن

حجم: 276 KB

دانلود فایل PDF و WORD: لینک مستقیم

۰ نظر
آل عبا علیهم السلام