ایده ها و طرح های فرهنگی و مذهبی

پاورپوینت آنچه یک سرگروه باید بداند(2)

اداره جلسه - قسمت ثابت

پاورپوینت آنچه یک سرگروه باید بداند - شماره دوم
حجم: 481 KB

دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم

۱ نظر
محمدعلی اسدی

پاورپوینت مطهرات(1)

مطهرات 1
پاورپوینت مطهرات شماره اول
حجم: 373 KB

دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم

۰ نظر
محمدعلی اسدی

پاورپوینت مسابقه میلاد پیامبر

مسابقه میلاد پیامبر

پاورپوینت مسابقه میلاد پیامبراکرم صلّ الله علیه و آله
حجم: 1/35 MB

دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم

۱ نظر
محمدعلی اسدی

واجبات نماز(1)

واجبات نماز 1

پاورپوینت واجبات نماز - شماره اول
حجم: 8/21 MB

دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم

۰ نظر
محمدعلی اسدی

پاورپوینت آنچه یک سرگروه باید بداند(1)

مقدمات جلسه

پاورپوینت آنچه یک سرگروه باید بداند - شماره اول
حجم: 435 KB

دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم

۰ نظر
محمدعلی اسدی

پاورپوینت غسل

غسل

پاورپوینت با موضوع غسل
حجم: 163 KB

دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم

۰ نظر
محمدعلی اسدی

پاورپوینت نماز جماعت

نماز جماعت

پاورپوینت نماز جماعت
حجم: 941 KB

دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم

۱ نظر
محمدعلی اسدی

پاورپوینت امانتداری

امانتداری

پاورپوینت امانتداری
حجم: 1/09 MB

دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم

۰ نظر
محمدعلی اسدی

پاورپوینت وضو

وضو

پاورپوینت وضو
حجم: 358 KB
دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم
۰ نظر
محمدعلی اسدی

پاورپوینت تقلید

تقلید

پاورپوینت تقلید
حجم: 1/04 MB
دانلود پاورپوینت: لینک مستقیم

۰ نظر
محمدعلی اسدی